Công ty TNHH Tiệp Phát tuyển dụng nhân sự:

- Nhân viên kỹ thuật: 15 người

- Nhân viên Sale: 20 người

- Nhân viên phòng Lab: 5 người

Thông tin chi tiết: Vui lòng click vào đây

Trương Văn Đàn