Công ty TNHH Công nghệ Nano hợp nhất APA cần tuyển:

- Nhân viên kỹ thuật: 20 người

- Nhân viên Sale: 20 người

Thông tin chi tiết: Vui lòng click vào đây

Trương Văn Đàn