Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam tuyển dụng 330 nhân viên nam và nữ tốt nghiệp Đại học tất cả các chuyên ngành về Thủy sản như NTTS; Bệnh học TS, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản.

 

Trương Văn Đàn