Trưa ngày 11 tháng 5 năm 2018, Khoa Thủy sản đã tổ chức buổi lễ chúc mừng 3 tân Phó Giáo sư (PGS.TS. Lê Văn Dân, PGS.TS. Ngô Hữu Toàn, PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm) và 1 tân Tiến sĩ (TS. Lê Văn Bảo Duy).

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Giáo sư

Trưởng khoa Thủy sản chúc mừng tân Tiến sĩ

Đến tham dự buổi lễ có lãnh đạo nhà trường, GS.TS. Lê Đức Ngoan ((Khoa CNTY), PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng (Khoa CNTY), đại diện các công ty Thủy sản, CBGV khoa TS và gia đình của các tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ.

Đại diện công ty TNHH khoa kỹ sinh vật Thăng Long tặng hoa chúc mừng

Đại diện công ty cổ phần thực phẩm BIM tặng hoa chúc mừng

Trương Văn Đàn