Khoa Thủy sản sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường của giáo viên và sinh viên vào các ngày 2/12 và 3/12 tại Hội trường khoa Thủy sản. 

Ngày 2/12/2017 nghiệm thu đề tài cấp trường của giáo viên:

- Hội đồng 1: bắt đầu lúc 8h00 

- Hội đồng 2: bắt đầu lúc 14h00 

Ngày 3/12/2017 nghiệm thu đề tài cấp trường của sinh viên:

- Hội đồng 1: bắt đầu lúc 8h00 

- Hội đồng 2: bắt đầu lúc 14h00 

Dưới đây là danh sách các đề tài được nghiệm thu cùng Hội đồng tương ứng: 

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN 2017

 

STT

Tên đề tài

Thành viên đề tài

Hội đồng

1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ốc bươu đen (Pila polita Deshayes, 1830) tại Thừa Thiên Huế

Th.S Trần Nguyên Ngọc

TS Lê Văn Dân

Th.S Võ Điều

Th.S Lê Thị Thu An

2

2

Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đen Pila polita (Deshayes, 1830) trong nuôi thương phẩm tại Thừa Thiên Huế

Th.S Trần Thị Thu Sương

TS Ngô Hữu Toàn

TS Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

1

3

Hoàn thiện qui trình ương nuôi một số loài cá nước ngọt có giá trị cao: Trường hợp nghiên cứu trên cá lăng nha

Th.S Nguyễn Phi Nam

Th.S Phạm Thị Phương Lan

Th.S Võ Đức Nghĩa

Th.S Nguyễn Thị Thanh Thủy

2

4

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn lactic có khả năng sử dụng làm chế phẩm sinh học

Th.S Trương Thị Hoa

TS Nguyễn Ngọc Phước

Th.S Hồ Thị Tùng

1

5

Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn Lactobacillus acidophilus dùng để sản xuất chế phẩm probiotic

Th.S Trần Quang Khánh Vân

Th.S Phạm Thị Hải Yến

Th.S Hồ Thị Tùng

2

6

Đánh giá chất lượng nước tại đầm phá xã Quảng Phước, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế hỗ trợ công tác cảnh báo trong hoạt động nuôi trồng thủy sản

Th.S Hà Nam Thắng

Th.S Kiều Thị Huyền

Th.S Mạc Như Bình

Th.S Trương Văn Đàn

Th.S Lê Tiến Hữu 

2

7

Đặc điểm nguồn lợi giống cá Kình (Siganus canaliculatus) di nhập vào đầm phá Tam Giang –Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Th.S Ngô Thị Hương Giang

Th.S Nguyễn Đức Thành

Th.S Trần Thị Thúy Hằng

1

 

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN 2017

STT

Tên đề tài

Thành viên đề tài

Hội đồng

1

Tìm hiểu thành phần thực ăn tự nhiên của cá lăng nha ương nuôi trong ao đất từ giai đoạn cá hương đến giai đoạn 150 ngày tuổi

GVHD: Th.S Nguyễn Phi Nam

Trương Thị Huệ (nhóm trưởng);

Nguyễn Văn Tình Nguyễn Quang Tú

Lê Phú

Nguyễn Thị Mỹ Linh

2

2

Ảnh hưởng của mật độ ban đầu và độ mặn đến sản xuất sinh khối tảo Nannochloropsis oculata (Droop) D.J.Hibberd, 1981

GVHD: Th.S Trần Nguyên Ngọc

Phan Thị Diệu Nguyên (NT)

Nguyễn Duy Thanh

Võ Văn Tiến

Trần Đình Tý

1

3

Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sự sinh trưởng và phát triển của cá Hồng Mỹ nuôi lồng ở địa bàn Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang , Tỉnh Thừa Thiên Huế

GVHD: Th.S Trần Thị Thu Sương

Nguyễn Văn Giang (NT)

Võ Thị Phượng

Phan Thị Hoa

Nguyễn Thị Trang

Lê Nhật Giang

1

4

Tìm hiểu quy trình nuôi cá Điêu hồng (Oreochromis sp ) trong lồng tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang và xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

GVHD: PGS.TS Tôn Thất Chất

Phạm Nguyễn Quốc Cường (NT)

Trần Thị Lệ Quyên

Phạm Viết Hồng

Hồ Văn Hiếu

Bùi Thị Thúy

1

5

Đặc điểm thức ăn tự nhiên của cá giống di nhập vào đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế

GVHD: Th.S Ngô Thị Hương Giang 

Hồ Nguyễn Minh Hiển (NT)

Nguyễn Lộc Trung Hiếu

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguyễn Văn Phong

Huỳnh Thị Kim Quy

2

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn Lactobacillus sp đến một số chỉ tiêu sinh lý máu cá chẽm.

GVHD: Th.S Trương Thị Hoa

Phạm Thị Thanh Tâm (NT)

Trần Trịnh Khánh Ngọc

Đặng Thị Trâm

Đặng Tài Thi

Trương Công Hà

1

7

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng kháng khuẩn của Actinomadura phân lập được từ chất đáy của ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thừa Thiên Huế

GVHD: TS Nguyễn Ngọc Phước

Nguyễn Đức Bảo Hà (NT)

Mai Thị Lương

Nguyễn Thị Tĩnh

Lê Thị Hường

Trần Thị Thanh Thùy

2

Hà Nam Thắng