Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu, đoàn đại học Shimane đã có buổi làm việc với đại diện trường đại học Nông Lâm và khoa Thủy sản vào ba ngày 7, 8, và 9/9/2016. Tại buổi gặp mặt, hai bên đã thống nhất được các nội dung hợp tác liên quan đến hoạt động nghiên cứu tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai, đào tạo nguồn nhân lực cũng như trao đổi sinh viên giữa hai trường.

Trong thời gian gặp mặt, hai bên đã có các trao đổi học thuật liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Đoàn đại học Shimane trình bày các công trình nghiên cứu về chất lượng nước và trầm tích đáy tại các khu vực đầm phá ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Về phía khoa Thủy sản, các đại diện đã nêu bật với đoàn một số hướng nghiên cứu đã đang thực hiện, trong đó nhấn mạnh các công trình liên quan đến chất lượng nước cũng như trầm tích đáy tại một số khu vực thuộc đầm phá Tam Giang Cầu Hai.

Trong thời gian tới, đoàn đại học Shimane sẽ tiếp tục cử người tham gia khảo sát để triển khai các nội dung nghiên cứu tiếp theo.