Sáng ngày 29/10/2016, buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài đại học Huế “Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục và bước đầu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá lăng nha (Mystus wykioides Fang and Chaux, 1949)” đã diễn ra tại hội trường Khoa Thủy sản.

Đề tài do Th.S Nguyễn Phi Nam (bộ môn Nuôi trồng Thủy sản) chủ trì, được thực hiện với mục tiêu cụ thể:

  • Xác định phương pháp thích hợp để nuôi vỗ thành thục cá lăng nha bố mẹ trong điều kiện nhân tạo ở khu vực Thừa Thiên Huế.
  • Bước đầu tìm hiểu hiệu quả, liều lượng và cách sử dụng thích hợp của các loại hormone kích dục tố (LH-RHa; HCG; Steroid…) trong sinh sản nhân tạo cá lăng nha.

Tham dự buổi nghiệm thu, ngoài thành viên hội đồng là các giảng viên trong Khoa còn có sự tham gia là đại diện của trung tâm Giống Thủy sản và trung tâm Khuyến Nông Lâm Ngư tỉnh Thừa Thiên Huế. Buổi báo cáo cũng thu hút sự tham gia từ phía các giảng viên đến từ bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Ngư Y, Quản lý Nguồn lợi Thủy sản.

Đề tài đã nhận được sự quan tâm từ phía các bên tham gia và sự đánh giá cao từ hội đồng. Với nhiều ý kiến đóng góp, đề tài được hy vọng sẽ mở rộng quy mô thực nghiệm, sản xuất trong thời gian tới nhằm thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất giống cá lăng nha tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

HÀ NAM THẮNG