Ngày 29/4/2015 tại Hội trường số 1 trường Đại học Nông Lâm Huế đã diễn ra buổi ký kết hợp tác nghiên cứu giữa Khoa Thuỷ sản với công ty Aquacity, Nhật Bản. Về phía trường có sự tham gia của PGS.TS Lê Văn An, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện phòng Nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế, ban chủ nhiệm khoa Thuỷ sản, đại diện nhóm nghiên cứu, Ông Hanada Hajime, chủ tịch hội đồng quản trị và giáo sư Kazunori Yamahira cố vấn kỹ thuật công ty Aquacity cùng tham gia buổi lế ký kết hợp tác nghiên cứu.

aquacity-vietnam

Ảnh 1. Lễ kỹ hợp đồng giữa trường đại học Nông Lâm Huế và công ty Aquacity, Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác được ký kết, bước đầu công ty Aquacity sẽ hỗ trợ nhóm nghiên cứu của Khoa Thuỷ sản điều tra điều kiện tự nhiên, đặc điểm sinh thái một số loài cá nước ngọt tự nhiên ở các ao, hồ ở địa bàn trong tỉnh. Các thông tin hình ảnh các loài cá này sẽ được tư liệu hoá và những đối tượng có tiềm năng có khả năng nuôi cảnh sẽ được sinh sản nhân tạo để cung ứng cho thị trường cá cảnh ở Nhật Bản. Tuy đây là hợp tác nghiên cứu đầu tiên giữa Khoa Thuỷ sản và doanh nghiệp Nhật Bản, nhưng ông Hanada Hajime hy vọng hợp tác này sẽ đặt nền móng cho những hợp tác tiếp theo giữa công ty Aquacity và Khoa Thuỷ sản trong thời gian tới.