Hội thảo diễn ra trong 3 ngày từ 29-31/10/2019 tại Trường Đại học Nông Lâm Huế. Hội thảo “Thúc đẩy sử dụng vắc xin trong nuôi trồng thuỷ sản- Promoting the use of vaccine in Tilapia aquaculture” là một hoạt động trong khuôn khổ dự án” Phát triển các công cụ miễn dịch trong quản lý đáp ứng miẽn dịch cá rô phi - Development of immunological tools for monitoring the immune response of Nile tilapia” được tài trợ bởi Hiệp Hội vắc xin Thú y thế giới (INTERNATIONAL VETERINARY VACCINOLOGY Network –IVVN).  Dự án nghiên cứu tập trung sản xuất vắn xin trên vi khuẩn Streptococcus agalactiae trên cá rô phi. Dự án gồm 5 thành viên chính trong đó Viện nghiên cứu Moredun, Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh) là điều phối viên dự án, Đại học Toronto (Canada) chịu trách nhiệm nghiên cứu sản xuất kháng thể, Đại học Stirling (Vương quốc Anh) phụ trách đánh giá hiệu quả kháng thể, Trường Đại học Nông Lâm Huế chịu trách nhiệm thử nghiệm và đánh giá hiệu quả vắc xin.

Đại biểu tham gia hội thảo

Tham gia hội thảo gồm có các chuyên gia đầu ngành về miễn dịch học thuỷ sản, các nhà nghiên cứu bệnh thuỷ sản thế giới đến từ Đại học Stirling, Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh), Đại học Toronto (Canada), Đại học Kansesart, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Nông nghiệp Bangladesh (Bangladesh), Đại học Putra (Malaysia), Đại học Polytechnic (Indonesia) và các nhà khoa học đến từ các trường, Viện nghiên cứu thuỷ sản trong cả nước. Ngoài ra còn có sự tham gia của các cán bộ quản lý từ Chi cục thuỷ sản, ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị, cũng như đại diện từ công ty CJ (Hàn Quốc), và các trang trại nuôi cá rô phi tại Cần Thơ và Thừa Thiên Huế.

TS. Nguyễn Ngọc Phước đồng chủ trì hội nghị, phát biểu giới thiệu

Mục đích chính của hội thảo là cho phép các thành viên dự án chia sẻ kết quả nghiên cứu và thảo luận cách tốt nhất để ứng dụng và chuyển giao các kết quả của dự án vào thực tế, cũng như quảng bá sản phẩm và các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Ngoài ra, hội thảo còn tạo cơ hội cho các nhà khoa học về bệnh thuỷ sản và các nhà miễn dịch trong khu vực trao đổi học hỏi từ các kết quả nghiên cứu của dự án trong việc phát triển kháng thể và tạo vắc xin trong nuôi trồng thuỷ sản. Hội thảo cũng đã tạo ra sự kết nối các nhà nghiên cứu miễn dịch, các nhà nghiên cứu bệnh ở các trường và viện, các công ty sản xuất vắc xin và người nông dân tại Việt Nam và khu vực trong việc nghiên cứu và sử dụng vắc xin trong nuôi trồng thuỷ sản.

Dưới đây là một số hình ảnh từ hội thảo:

PGS.TS. Lê Văn An, hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm Huế phát biểu chào mừng

TS. Kim Thompson, Viện nghiên cứu Moredun, Vương Quốc Anh đồng chủ trị hội thảo, trình bày kết quả nghiên cứu

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội thảo

Bài phát biểu giới thiệu của TS. Nguyễn Ngọc Phước về hội thảo:

INTERNATIONAL VETERINARY VACCINOLOGY Network

Pump-priming grant

“Development of immunological tools for monitoring the immune response of Nile tilapia”

Workshop

Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam

29th – 31st October 2018

Hosted by Dr. Nguyễn Ngọc Phước, Vice-Dean of Faculty of Fishery  & Dr. Kim Thompson, Moredun Research Institute, UK

Dear Distinguished Guests

Dear Colleagues

It is my great honour and delight to greet you all, and to particularly extend a warm welcome to the distinguished guests to the workshop Promoting the Use of Vaccines in Tilapia Aquaculture at Hue University of Agriculture and Forestry funded by International Veterinary Vaccinology Network (IVVN). This three day workshop is being hosted as part of the International Veterinary Vaccinology Network (IVVN) pump-priming project “Development of immunological tools for monitoring the immune response of Nile tilapia” led by Dr. Kim Thompson from Moredun Research Institute, UK.

This workshop aims to: - allow project partners to discuss how best to disseminate the results of this IVVN project, transfer technologies from the project, decide of future funding strategies to obtain follow-on funding and the best way to promote this work to obtain maximum impact from the results.

We would however like to open this workshop to fish health scientists and fish immunologists in the region so they too can benefit from the findings of this project. During this workshop, we would like to engage with all of you in an open and constructive dialogue about using the vaccine in Aquaculture.

Before closing, I have to extend further thanks to Dr. Kim Thompson, who greatly helped in organising the workshop. Secondly we special thank to our delegates from United Kingdom, Canada, Thailand, Bangladesh, Indonesia, Malaysia and our colleagues from univeristy, Institute in Aquaculture, Veterinary and Biotechnology in Vietnam. I sincerely hope you will enjoy this three days workshop.

Before I turn over the workshop to the chairman of the first session, I would like to introduce Prof. Le Van An, Rector of University of Agriculture and Forestry to say welcome speech to the audience on behalf of HUAF who has kindly sponsored our workshop.

Trương Văn Đàn