Sau buổi làm việc với ban chủ nhiệm Khoa Thuỷ sản về các định hướng hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực thuỷ sản giữa Khoa Thuỷ sản trường Đại học Nông Lâm Huế với Khoa Sinh học và khoa học biển, Đại học Ryukyus, Nhật Bản, Giáo sư Akihiro Takemura đã có có bài thuyết trình về “Endocrine and molecular mechanisms controlling lunar rhythms in fishes” trước giáo viên và sinh viên. Với hơn 15 năm kinh nghiệm về sinh học sinh sản các loài cá biển, Giáo sư Akihiro đã cung cấp nhiều kiến thức mới về ảnh hưởng của mặt trăng đến những biến đổi sinh lý, sinh hoá của cá mú, cá dìa trong quá trình thành thục sinh dục và tích luỹ noãn hoàng.

gs_akihiro1

 

gs_akihiro2

Hình 1 và 2: GS Akihiro thuyết trình trước giáo viên và sinh viên khoa Thủy sản với chủ đề "Endocrine and molecular mechanisms controlling lunar rhythms in fishes"

Sau 2 ngày làm việc với Khoa, Giáo sư Akihiro Takemura hy vọng sẽ có những hợp tác nghiên cứu về sinh học sinh sản một số loài cá biển giữ Đại học Ryukyus với khoa Thuỷ sản trong thời gian tới.