Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường đại học Nông Lâm Huế và trường đại học Hải Dương Đài Loan cùng với sự hỗ trợ của qũy Chen-Yung, phía Đài Loan sẽ hỗ trợ 4 suất học bổng cho sinh viên trường đại học Nông Lâm. Thông tin chi tiết như sau:

- Số lượng sinh viên: 4 sinh viên

- Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản và Bệnh học Thủy sản, Chế biến thủy sản, Du lịch biển, Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản

- Địa điểm học tập: tại trường đại học hải dương Đài Loan

- Kinh phí hỗ trợ: 22.000.000/kì/sinh viên. Chi tiết các khoản hỗ trợ sẽ được thông báo sau.

Yêu cầu:

- Sinh viên đang theo học các ngành học trên tại trường đại học Nông Lâm Huế.

- Sinh viên có khả năng giao tiếp và học tập bằng tiếng Anh.

Ứng cử viên quan tâm, vui lòng gửi lí lịch cá nhân đến địa chỉ thư của thầy Nguyễn Ngọc Phước: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 5/9/2017. Lí lịch cá nhân cần nêu rõ: 

- Thông tin cá nhân

- Quá trình học tập và các hoạt động liên quan đến chuyên môn, đoàn thể

- Thành tích đã đạt được

- Trình độ tiếng Anh (chứng chỉ, chứng nhận...)

Hà Nam Thắng