Công ty TNHH Hoàn Cầu Việt Nam và trường đại học Quốc gia Đài Loan (National Pintung Univerity) thông báo chương trình thăm quan/thực tập tại trường đại học Quốc gia Đài Loan như sau:

1. Science exploration camp at NPTU - 2 tuần - hạn chót đăng ký : 27/10/2017
2. A short-term Technical Training Program for International Youths - 1 năm - hạn chót đăng ký : 15/10/2017

Thông tin chi tiết về chương trình, bao gồm phí đi lại, cư trú, nội dung thăm quan/thực tập có thể được tham khảo theo tài liệu dưới đây:

Leaflet for Short-term Technical Program

Science exploration camp at NPTU

Bạn đọc và sinh viên quan tâm có thể liên lạc với TS Nguyễn Ngọc Phước theo địa chỉ thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..