Nguyễn Ngọc Phước 

Bộ môn Bệnh học thuỷ sản

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +(84) 543536566

TS Nguyen Ngoc Phuoc


Thông tin cơ bản:
Năm 1998, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Nuôi trồng thuỷ sản tại Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang, tôi đảm nhận giảng dạy môn Bệnh học thuỷ sản cho sinh viên chuyên ngành Thuỷ sản tại Bộ môn Nuôi trồng Thuỷ sản, trường Đại học Nông Lâm Huế. Từ năm 2005, phụ trách giảng dạy môn học Bệnh vi khuẩn và phương pháp chẩn đoán bệnh thuỷ sản. 
Sau khi hoàn thành khoá học Thạc sỹ tại Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ năm 2004 về quản lý vi sinh vật trong sản xuất giống thuỷ sản, và nghiên cứu sinh tại Đại học Stirling, Vương quốc Anh năm 2014 về bệnh vi khuẩn trên cá tra, tôi tiếp tục lĩnh vực mà mình đã chọn về nghiên cứu vi sinh vật gây bệnh trên động vật thuỷ sản, đặc biệt trên các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế tại Việt Nam.
 
Lĩnh vực nghiên cứu: 
Lĩnh vực nghiên cứu của tôi bao gồm: phân lập, định danh, xác đinh đặc điểm sinh lý, sinh hoá, đặc tính di truyền của các loài vi khuẩn gây bệnh trên động vật thuỷ sản  và nghiên cứu các biện pháp phòng trị bệnh. Hiện nay tôi tập trung nghiên cứu về cơ chế gây bệnh, vaccine và khả năng kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây bệnh. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia vào các chương trình nghiên cứu về tác động của dịch bệnh đối với sinh kế của nông dân tại Việt Nam.