Thông tin cơ bản

TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Phó trưởng Khoa thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm Huế (HUAF)

Tel: (84 54)3536566

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nông Lâm Huế

Nuôi trồng thủy sản

1998

Thạc sỹ

Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển

Hệ thống chăn nuôi nhiệt đới

2005

Tiến sỹ

Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển

Dinh dưỡng động vật

2010

 Quá trình công tác

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Nơi công tác

Công việc đảm trách

1/2015

nay

Khoa thủy sản, trường ĐHNL Huế

Phó trưởng khoa

3/2014

1//2015

Bộ môn cơ sở, Khoa Thủy sản, trường ĐHNL Huế

Trưởng bộ môn

7/2011

2/2014

Bộ môn cơ sở, Khoa Thủy sản, trường ĐHNL Huế

Phó Trưởng bộ môn

7/2010

10/2014

Khoa Thủy sản, trường ĐHNL Huế

Giảng viên, trợ lý KH-ĐT

5/2005

7/2010

Bộ môn cơ sở, Khoa Thủy sản, trường ĐHNL Huế

Giảng viên

2/2002

4/2005

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Khoa học vật nuôi, trường ĐHNL Huế

Giảng viên

1/1999

2/2000

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Khoa học vật nuôi, trường ĐHNL Huế

Giảng viên tập sự

 Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý chất lượng nước trong hệ thống nuôi trồng thủy sản

Công nghệ xử lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản

Tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy sản