Dưới đây là danh sách thực tập rèn nghề và thực tập tốt nghiệp lớp cao đẳng thủy sản 48A và 48B. Thời gian thực tập tốt nghiệp bắt đầu từ 6/9/2016 và kết thúc vào ngày 30/11/2016.

Danh sách thực tập rèn nghề và tốt nghiệp

Bên cạnh đó, Khoa sẽ tổ chức buổi tập huấn an toàn lao động cho sinh viên trước khi đi thực tập rèn nghề: 

Thời gian: 8h00 ngày 13/8/2016

Địa điểm: giảng đường D5

BAN CHỦ NHIỆM KHOA THỦY SẢN