Họ tên: Trương Văn Đàn

Chuyên môn đào tạo: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Ngạch: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Quản lý Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (+84) 914.915.597

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

gvdan

Hướng nghiên cứu chính

- Môi trường nước

- Xử lý nước thải cho NTTS

- GIS và các ứng dụng trong quản lý Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản

- Đánh giá tác động môi trường thủy sản

- Đa dạng sinh học động vật đáy

Học phần giảng dạy

- Phương pháp nghiên cứu nghề cá

- Đánh giá tác động môi trường thủy sản

Vui lòng bấm vào đây để xem lí lịch chi tiết của Gv Trương Văn Đàn