Họ và tên: Trần Quang Khánh Vân Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 1/1/1970 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Quê quán: Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2000

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng bộ môn Bệnh thủy sản

Đơn vị công tác: Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 362 Chi Lăng, Huế

Điện thoại liên hệ: CQ: 054.3535566

NR: 054.3539948 DĐ: 0908397551

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng dạy: Vi sinh vật đại cương, Vi sinh vật thủy sản

 

Quá trình đào tạo

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Ngành học: Sinh học (chuyên ngành sinh lý, sinh hóa, vi sinh)

Năm tốt nghiệp: 1992

Bằng đại học 2 (Cử nhân Anh văn)

Năm tốt nghiệp: 1997

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh hóa, vi sinh

Năm cấp bằng: 2000

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá

 Quá trình công tác chuyên môn

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

3/1995-3/1997

Khoa Khoa học vật nuôi, trường Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế

Giảng viên tập sự

4/1997- 1/2005

Bộ môn nuôi trồng thủy sản khoa Khoa học vật nuôi, Đại học Nông Lâm, ĐHH.

Giảng viên

2005 – 3/2008

Bộ môn cơ sở thủy sản, khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm, ĐHH.

Giảng viên

4/2008 – 2/2010

Bộ môn Ngư y, khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm, ĐHH.

Phó trưởng bộ môn, giảng viên.

3/2010 – nay

Bộ môn Bệnh thủy sản, khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm, ĐHH.

Trưởng bộ môn, giảng viên chính