1. Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến
2. Năm sinh: 20/10/1987                                     
3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học vị: Thạc sĩ                                                     
Năm đạt học vị: 2012
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                                        
6. Địa chỉ nhà riêng:  56/2 Trần Nhật Duật – TP Huế
7. Điện thoại: Mobile: 0935442711
8. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9. Tổ chức-nơi làm việc của cá nhân
Tên tổ chức: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Tên người Lãnh đạo: PGS.TS Lê Văn An
Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức: 102 Phùng Hưng - TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

 10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Kỹ sư

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

Nuôi trồng thủy sản

2010

Thạc sỹ

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

Nuôi trồng thủy sản

2012

Cử nhân

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Tiếng Anh

2011

11. Quá trình công tác

Thời gian
(Từ năm …đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

2012 - Nay

Giảng viên dạy môn Dịch tễ học Thủy sản và môn Hệ thống nuôi trồng thủy sản

Bộ môn Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản

102 Phùng Hưng - TP Huế