Họ và tên:  Nguyễn Thị Thúy Hằng            Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1984        Nơi sinh: Quảng Trị   
Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                Năm, nước nhận học vị: 2012, Nhật Bản
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):      Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại:   Khoa Thủy sản – Đại học Nông Lâm Huế
Đơn vị công tác trước khi về hưu:
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 88 Nguyễn Lâm - Thành phố Huế   
Điện thoại liên hệ:  CQ:  054.3522535               DĐ: 0978269231   
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quá trình đào tạo
1. Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngành học:    Nuôi trồng thủy sản   
Nước đào tạo: Việt Nam                Năm tốt nghiệp: 2006
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản  Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kyushu – Nhật Bản
3. Ngoại ngữ: Anh văn                Mức độ sử dụng: Tốt
Quá trình công tác chuyên môn
Từ năm 2005 đến nay, giảng dạy tại khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm Huế.