Thầy Cô và các em sinh viên có thể xem lịch chi tiết về thời gian nghiệm thu đề tài của giáo viên và sinh viên năm 2015 theo liên kết dưới đây.

LỊCH NGHIỆM THU

MẪU VĂN BẢN VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO

Trợ lý khoa học và đào tạo