Ngày 28 tháng 10 năm 2018, khoa Thủy sản đã tiến hành tổng kết năm học 2017 - 2018 tại nhà Đa chức năng, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Tham dự buổi lễ có: PGS.TS. Lê Đình Phùng, phó hiệu trưởng nhà trường; ThS. Thái Doãn Hùng, phó phòng công tác sinh viên; ThS. Lê Thị Kim Anh, đại diện khoa cơ bản. Về phía khoa có PGS.TS. Lê Văn Dân, trưởng khoa; TS. Nguyễn Ngọc Phước, phó trưởng khoa; cùng toàn thể cán bộ giáo viên và sinh viên khoa Thủy sản.

Đại biểu tham dự hội nghị

Thay mặt ban chủ nhiệm khoa Thủy sản, TS. Nguyễn Ngọc Phước đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, đồng thời trình bày phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Năm học 2017-2018, tỷ lệ sinh viên đủ điện tốt nghiệp là 76,77% cao hơn năm trước (71,64%), tỷ lệ sinh viên xuất sắc là 1 sinh viên (0,66%), sinh viên giỏi 41 SV (26,79%), sinh viên khá 98 SV (64,47%). Hầu hết sinh viên tốt nghiệp ra trường đều tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

TS. Nguyễn Ngọc Phước trình bày báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Năm học 2017-2018, sinh viên khoa Thủy sản đã thực hiện 20 đề tài cấp trường, có tính khả thi và ý nghĩa thực tiễn cao. Trong đó, đề tài nhóm sinh viên Nguyễn Thị Tình (Ngư Y 48, nhóm trưởng) nghiên cứu về phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn từ các ao nôi tôm thẻ chân trắng tại Thừa Thiên Huế đã đạt giải nhất phần báo cáo treo tại hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm học 2017-2018, nhiều tập thể và cá nhân sinh viên khoa Thủy sản đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Danh hiệu tập thể sinh viên xuất sắc thuộc về 3 chi đoàn: Ngư Y 49; Nuôi trồng thủy sản 49C; Quản lý Nguồn lợi Thủy sản 49.

Danh hiệu lớp sinh viên tiên tiến: Quản lý Nguồn lợi Thủy sản 50.

Danh hiệu sinh viên xuất sắc: 27 sinh viên.

Danh hiệu sinh viên giỏi: 108 sinh viên.

Dưới đây là hình ảnh của hội nghị:

Văn nghệ chào mừng

PGS.TS. Lê Đình Phùng, phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo

PGS.TS. Lê Văn Dân, trưởng khoa phát biểu ý kiến chỉ đạo những nội dung trọng tâm năm học 2018-2019

Đại diện khoa trao thưởng sinh viên học tập tốt

Đại diện khoa trao thưởng sinh viên hoạt động phong trào tốt

Cuối buổi tổng kết năm học 2017-2018, đại diện ban chủ nhiệm khoa và liên chi đoàn đã tiến hành đối thoại với sinh viên về tất cả các vướng mắc trong quá trình học tập và rèn luyện tại khoa và trường.

Đối thoại với sinh viên

Trương Văn Đàn