Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học 2018
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc trường Đại học Nông Lâm, trong đó điểm sàn cho tất cả các ngành của KHOA THỦY SẢN là 13 ĐIỂM.
(Click để xem cơ hội việc làm của khoa Thủy sản TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY)
 
Trương Văn Đàn