Ho và tên

Chức vụ

 

TS Lê Văn Dân

Trưởng khoa

Bộ môn Cơ Sở

TS Nguyễn Ngọc Phước

Phó trưởng khoa

Bộ môn Ngư Y

TS Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Phó trưởng khoa

Bộ môn Cơ Sở

Th.S Nguyễn Phi Nam

 

Bộ môn NTTS

TS Ngô Hữu Toàn

 

Bộ môn Cơ Sở

Th.S Trần Quang Khánh Vân

 

Bộ môn Ngư Y

TS Mạc Như Bình

 

Bộ môn QLNLTS

PGS. TS Nguyễn Quang Linh

Phó giám đốc ĐH Huế 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

PGS. TS. GVCC Tôn Thất Chất

 

Bộ môn NTTS

Th.S Võ Đức Nghĩa

 

Bộ môn NTTS

TS Nguyễn Văn Huy

 

Bộ môn NTTS

Th.S Hoàng Nghĩa Mạnh

 

Bộ môn NTTS

Th.S Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

Bộ môn NTTS

Th.S Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Bộ môn NTTS

Th.S Phạm Thị Phương Lan

 

Bộ môn NTTS

Th.S Trần Thị Thu Sương

 

Bộ môn Cơ Sở

NCV Lê Thị Thu An

 

Bộ môn Cơ Sở

Th.S Trần Nguyên Ngọc

 

Bộ môn Cơ Sở

Th.S Nguyễn Tử Minh

 

Bộ môn Cơ Sở

NCS Võ Điều

 

Bộ môn Cơ Sở

TS Nguyễn Thị Xuân Hồng

 

Bộ môn Cơ Sở

KS Hà Thị Huệ

Thư ký khoa

Bộ môn Cơ Sở

Th.S Trương Thị Hoa 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

NCS Nguyễn Đức Quỳnh Anh 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

NCS Nguyễn Anh Tuấn 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

Th.S Phạm Thị Hải Yến 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

Th.S Hồ Thị Tùng

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

NCS Lê Văn Bảo Duy 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

NCS Nguyễn Thị Huế Linh 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

Th.S Nguyễn Nam Quang 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

NCS Trần Nam Hà

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

Th.S Nguyễn Văn Huệ 

 

Bộ môn QLNLTS

Th.S Hà Nam Thắng 

 

Bộ môn QLNLTS

NCS Hồ Thị Thu Hoài 

 

Bộ môn QLNLTS

NCS Trương Văn Đàn 

 

Bộ môn QLNLTS

NCS Ngô Thị Hương Giang 

 

Bộ môn QLNLTS

NCS Kiều Thị Huyền 

 

Bộ môn QLNLTS

Th.S Nguyễn Đức Thành

 

Bộ môn QLNLTS

Th.S Trần Thị Thúy Hằng 

 

Bộ môn QLNLTS

NCS Lê Tiến Hữu 

 

Bộ môn QLNLTS