Cán bộ, giảng viên bộ môn Quản lý Thủy sản

Bộ môn Quản lý Thuỷ sản là 1 trong 5 bộ môn trực thuộc Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Bộ môn được thành lập năm 2008, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về Quản lý các lĩnh vực Thủy sản như Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Khai thác Thủy sản, Môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản. Sự thành lập bô môn Quản lý môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản ghi nhận sự phát triển mạnh của Khoa Thuỷ sản Trường Đại học Nông Lâm Huế, đồng thời cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo, tăng quy mô đào tạo của Đại học Huế, Trường Đại học Nông Lâm và phát huy các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo và bảo vệ các vùng đất ngập nước. Đồng thời đáp ứng nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật có chuyên môn về Quản lý Thủy sản và nhu cầu thực tiễn của miền Trung và Tây Nguyên về công tác nghiên cứu, phát triển, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của các địa phương ven biển miền Trung. Tăng cường sự gắn kết trong hợp tác đào tạo, thống nhất chương trình đào tạo liên thông giữa các thành viên trong mạng lưới viện, trường thủy sản Việt Nam (ViFINET) và thuỷ sản quốc tế.

Số lượng cán bộ giáo viên hiện tại của bộ môn gồm 9 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 6 nghiên cứu sinh, 3 thạc sỹ.

TT Họ và tên Học vị/Học hàm Chức vụ Email Điện thoại
1 Mạc Như Bình Tiến sĩ Giảng viên/Trưởng bộ môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 090.555.2085
2 Nguyễn Văn Huệ Thạc sỹ Giảng viên/Phó trưởng bộ môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989.156.003
3 Hồ Thị Thu Hoài Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909.102.882
4 Ngô Thị Hương Giang Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên/Tổ phó tổ công đoàn BM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905.888.943
5 Nguyễn Đức Thành Thạc sỹ Giảng viên/UVBCH công đoàn khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914.616.000
6 Hà Nam Thắng Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985.845.997
7 Trương Văn Đàn Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên/Phó bí thư LCĐ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914.915.597
8 Trần Thị Thúy Hằng Thạc sỹ Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984.131.232
9 Kiều Thị Huyền Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên/Tổ trưởng tổ công đoàn BM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915.986.088
10 Lê Tiến Hữu Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Nghiên cứu viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0906.529.869

Địa chỉ bộ môn: Tầng 2, Khoa Thuỷ Sản, Đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Bộ môn Quản lý Thủy sản