Nghiệm thu đề tài cấp Đại học Huế “Nghiên cứu các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế”

 • Viết bởi Super User
 • Chuyên mục: NCKHHTQT
 • Được đăng: 27 Tháng 5 2018
 • Lượt xem: 217

Sáng ngày 8/5/2018, tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.

Tại buổi nghiệm thu đề tài, các thành viên Hội đồng và các nhà chuyên môn đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và kết quả xếp loại: TỐT. 

1. Thông tin chung

Tên đề tài Nghiên cứu các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế

-  Mã số: DHH 2016-02-79

- Chủ nhiệm: ThS. Võ Điều

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017

2. Mục tiêu

2.1 Mục tiêu chung

-  Góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi cảnh, nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo vệ nguồn lợi cá nước ngọt ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Xác định được danh mục các loài cá nước ngọt từ tự nhiên có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế.

 - Bước đầu xác định được một số đặc trưng cơ bản của các loài cá nước ngọt xác định được

3. Tính mới và sáng tạo

Kết quả của đề tài thể hiện một số điểm mới và sáng tạo trong lĩnh vực thủy sản cụ thể như sau:

- Lần đầu tiên ở Việt Nam tiềm năng về cá cảnh nước ngọt tự nhiên được khảo sát nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho khai thác, sử dụng bền vững và nâng cao giá trị nguồn lợi tại một địa phương được triển khai.

- Lần đầu tiên danh mục các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh phân bố ở Thừa Thiên Huế được xác định.

- Cung cấp nhiều thông tin mới về các loài cá cảnh bản địa có giá trị phân bố ở Thừa Thiên Huế chưa được biết tới trước đây như cá Tỳ bà bướm hổ, cá Tỳ bà bướm đốm, cá Neon Việt Nam.

- Việc tìm hiểu, khảo sát và xây dựng các tiêu chí lựa chọn đối tượng cá nước ngọt nuôi cảnh mang tính sáng tạo và nỗ lực của người nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu

Qua 02 năm thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả chính như sau:

- Bước đầu xác định được các tiêu chí lựa chọn các loài cá nước ngọt phục vụ nuôi cảnh phù hợp với thị hiếu của người nuôi cá cảnh tại Thừa Thiên Huế.

- Xác định được danh mục các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh phân bố ở Thừa Thiên Huế. Danh mục này gồm 32 loài cá thuộc 4 bộ, 8 họ, trong đó bộ cá chép chiếm ưu thế với 22 loài. Nhiều loài cá trong danh mục này hiện đang được người nuôi cá cảnh trong và ngoài nước ưa chuộng như cá Tỳ bà bướm đốm, Tỳ bà bướm hổ, cá Neon Việt Nam.

- Bước đầu xác định được một số đặc điểm môi trường sống của các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh. Nhìn chung, các loài cá trong danh mục được chia thành 03 nhóm cơ bản về đặc điểm môi trường sống. Nhóm cá sống ở các khe suối, thích nghi với dòng chảy mạnh; oxy hòa tan cao; nền đáy đá, sỏi, cát như các loài cá Tỳ bà bướm, cá Miệng giả, cá Cháo thường,… Nhóm cá sống ở các thủy vực có dòng chảy vừa (chủ yếu là vùng đồng bằng); hàm lượng oxy hòa tan trung bình; có nền đáy cát, cát bùn, bùn cát, cây thủy sinh như cá Bướm chấm, cá Cấn, cá Chạch cát,… Nhóm  cá sống ở các thủy vực nước tĩnh; có nền đáy cát bùn, bùn cát, cây thủy sinh như các loài cá Cờ, cá Bã trầu,…

- Xác định được đặc điểm dinh dưỡng của 06 loài cá trong danh mục có tiềm năng nuôi cảnh gồm cá Cấn, cá Bướm chấm, cá Bã trầu, cá Chạch mười sọc, cá Miệng giả và cá Kìm ao.

- Bước đầu đánh giá được hiện trạng nguồn lợi và khai thác, sử dụng các loài cá trong danh mục cá tiềm năng nuôi cảnh. Có thể chia các loài cá trên thành 02 nhóm theo mức độ phong phú về sản lượng/số lượng phân bố ngoài tự nhiên là nhóm số lượng nhiều, phong phú và nhóm số lượng ít, hiếm gặp. Hầu hết các nhóm cá trong danh mục có tiềm năng nuôi cảnh ở Thừa Thiên Huế được đánh giá có số lượng ít hơn 10 năm trước. Mục đích chính khi khai thác các nhóm cá này là làm thực phẩm cho người, làm thức ăn cho động vật nuôi và làm cảnh. Ngoài các nhóm cá được khai thác với ba mục đích trên, một nhóm khác có giá trị cao về nuôi cảnh nhưng chưa được khai thác và sử dụng như cá Tỳ bà bướm, cá Neon Việt Nam, cá Kìm ao,...

- Thử nghiệm thuần dưỡng thành công 04 đối tượng để đưa vào nuôi cảnh gồm cá Bướm chấm, cá Chạch mười sọc, cá Miệng giả và cá Cấn. Các thí nghiệm thuần dưỡng phục vụ cho nuôi cảnh thông qua các thử nghiệm về thức ăn, ngưỡng oxy hòa tan và nền đáy, giá thể. Kết quả thuần dưỡng cũng cho thấy cá Bướm chấm và cá Cấn có thể nuôi cảnh trong điều kiện oxy hòa tan thấp, tuy nhiên cá Chạch mười sọc và cá Miệng giả chỉ thích hợp mô hình nuôi cảnh có hàm lượng oxy hòa tan cao. Sau 6 tuần thuần dưỡng, cả 04 loài thử nghiệm có thể sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp.

5. Sản phẩm

Các sản phẩm đề tài đạt được gồm:

- 01 báo cáo khoa học về các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

- 01 sách chuyên khảo “Một số loài cá nước ngọt khai thác tự nhiên có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế”.

- 01 danh mục loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế.

- 01 bộ ảnh tư liệu về các loài cá có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế.

- Quy trình nuôi 02 đối tượng cá cảnh nước ngọt.

- 01 mô hình nuôi cá cảnh có hiệu quả.

- 09 báo cáo/khóa luận tốt nghiệp Đại học, 01 báo cáo tốt nghiệp Cao đẳng.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

Có thể chuyển giao 02 quy trình nuôi cá cảnh nước ngọt (cá Bướm chấm và cá Cấn) và 01 mô hình nuôi cá cảnh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Nguồn huaf.edu.vn

Thông báo cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018

 • Viết bởi Super User
 • Chuyên mục: NCKHHTQT
 • Được đăng: 07 Tháng 5 2018
 • Lượt xem: 167
Với mục đích tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, học sinhm sinh viên (HSSV) đang công tác, học tập tại các trường Đại học thành viên và đơn vị trực thuộc tại Đại học Huế;

Tìm kiếm,  chọn lọc, ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng để tham gia cuộc thi các cấp trong chương trình khởi nghiệp năm 2018 và 2019; Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinhm HSSV có cơ hội tiếp cận với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần để hiện thực hóa ý tưởng.

Đại học Huế tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018.

1. Thời gian: Từ tháng 5/2018 đến tháng 9/2018

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, HSSV đang công tác, học tập tại các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Huế; mỗi cá nhân, nhóm cá nhân có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Phạm vi ý tưởng, dự án khởi nghiệp:

- Các ngành nghê sản xuất, kinh doanh mà Nhà nước không cấm (theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014)

- Khuyến khích ý tưởng khởi sự kinh doanh các ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị thành viên thuộc Đại học Huế, các ý tưởng sáng tạo, tư duy mới, độc đáo và phát triển bền vững.

- Ý tưởng khởi nghiệp có thể phát triển từ các mô hình đã và đang hoạt động trong thực tiễn ở địa phương, từ kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đặc biệt khuyến khích các ý tưởng sáng tạo có hàm lượng khoa học cao.

- Khuyến khích thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp thuộc 05 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 được phê duyệt bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp dự thi có tính ứng dụng công nghệ như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ vật liệu mới… nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

Xem chi tiết kế hoạch cuộc thi tại đây thể lệ cuộc thi tại đây 

Nguồn huaf.edu.vn

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐHH do Th.S Võ Điều chủ trì

 • Viết bởi Super User
 • Chuyên mục: NCKHHTQT
 • Được đăng: 26 Tháng 12 2017
 • Lượt xem: 430

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại hội trường khoa Thủy sản đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Đại học Huế do Th.S Võ Điều chủ trì. Đề tài "Nghiên cứu các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế" với mã số DHH 2016-02-79 là công trình đầu tiên về cá cảnh nước ngọt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chính:

- Xác định thành phần loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xác định một số đặc điểm sinh học cơ bản phục vụ nghiên cứu thuần dưỡng các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tìm hiểu tình hình khai thác và sử dụng các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thử nghiệm nuôi thuần dưỡng một số đối tượng cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Buổi nghiệm thu cơ sở là bước đệm quan trọng để đề tài được bảo vệ ở cấp đại học Huế trong thời gian sắp đến.

Hà Nam Thắng

Đề tài cấp Trường của giáo viên và sinh viên khoa Thủy sản năm 2018

 • Viết bởi Super User
 • Chuyên mục: NCKHHTQT
 • Được đăng: 03 Tháng 4 2018
 • Lượt xem: 236

Hội đồng khoa học Khoa Thủy sản đã tiến hành họp và xác định danh mục các đề tài cấp Trường của giáo viên và sinh viên năm 2018.

Danh mục đề tài cấp Trường của Giáo viên khoa Thủy sản năm 2018. Click đây

Danh mục đề tài cấp Trường của Sinh viên khoa Thủy sản năm 2018. Click đây.

Seminar chia sẻ kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Khoa Thủy sản, ĐHNL Huế với trung tâm nghiên cứu cửa sông, ĐH Shimane (Nhật Bản)

 • Viết bởi Super User
 • Chuyên mục: NCKHHTQT
 • Được đăng: 20 Tháng 12 2017
 • Lượt xem: 411

Ngày 15/12/2017 đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật chia sẻ một số kết quả nghiên cứu trong hợp tác giữa khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm Huế và trung tâm nghiên cứu cửa sông thuộc đại học Shimane, Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu từ khoa Thủy sản bao gồm các thành viên chủ chốt đến từ bộ môn Quản lý Nguồn lợi Thủy sản cùng với Thầy Cô thuộc bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh Thủy sản và Cơ sở Thủy sản đã tham gia đợt nghiên cứu ngắn hạn tại Trung tâm Nghiên cứu Cửa sông - ĐH Shimane (Nhật Bản) trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế giữa khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm Huế và ĐH Shimane (Nhật Bản).

Đoàn trao đổi nghiên cứu giữa khoa Thủy sản (ĐH Nông Lâm Huế) và ĐH Shimane (Nhật Bản)

Các chủ đề nghiên cứu được thực hiện bao gồm:

- Nghiên cứu trầm tích đáy khu vực cửa sông

- Nghiên cứu động vật đáy cỡ lớn khu vực cửa sông

- Nghiên cứu chất lượng nước khu vực cửa sông

Tại buổi sinh hoạt học thuật, ThS. Nguyễn Đức Thành và ThS. Trương Văn Đàn đã thay mặt đoàn báo cáo một số kết quả đạt được trên phương diện nghiên cứu chuyên sâu và hợp tác quốc tế. Các kết quả về chất lượng nước và trầm tích đáy đã tạo không khí trao đổi sôi nổi giữa các thành viên trong khoa Thủy sản, đặc biệt các giáo viên từ bộ môn Quản lý Nguồn lợi Thủy sản.

Thời gian chuyến đi tuy ngắn nhưng là tiền đề quan trọng để cả hai bên thiết lập các hợp tác nghiên cứu chuyên sâu về trầm tích đáy đầm phá, cổ sinh vật học tiến hóa tại đầm phá trong thời gian sắp đến.

Hà Nam Thắng

 

tuyensinh

vieclam

Hình Ảnh Hoạt Động

Quảng Cáo

 

thanglongcompany

 

Lượt Truy Cập

37723

IP của bạn: 18.206.175.155