Bệnh học thủy sản - Ngành học đầy tiềm năng

  • Viết bởi Super User
  • Chuyên mục: BMNY
  • Được đăng: 29 Tháng 7 2016
  • Lượt xem: 1392

Từ những năm 1980 đến nay, thủy sản được xem là ngành kinh tế tiên phong trong quá trình đổi mới, đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế nước ta. Cùng với sự tăng trưởng về mặt kinh tế, các cơ sở giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản cũng được củng cố và ngày càng mở rộng. Theo tinh thần quyết định số 10/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ‘Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”, ngành thủy sản cần “Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho tất cả các lĩnh vực ngành thuỷ sản, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao....”. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thuỷ sản bền vững, trước thực trạng dịch bệnh trên động vật thuỷ sản ngày càng gia tăng cần có nguồn nhân lực có chuyên môn về bệnh học thuỷ sản để giúp nhà nước và người nuôi quản lý và khống chế dịch bệnh.Với sự đề xuất của mạng lưới Viện trường Thủy sản Việt Nam (ViFINET), ngày 2/7/2007 Bộ Giáo dục đào tạo đã có quyết định số 3455/QĐ-BGĐT huy động các giáo viên, nhà khoa học nghiên cứu về bệnh thuỷ sản ở các trường đại học và Viện nghiên cứu thuỷ sản trong cả nước tập trung biên soạn khung chương trình ngành Bệnh học thuỷ sản cho giáo dục đại học trong cả nước với mã số ngành đào tạo 52620302, chương trình giáo dục này đã được Bộ Giáo dục đào tạo ban hành vào năm 2009. Chương trình học bao gồm các lĩnh vực: nghiên cứu về các loại bệnh trên động vật thủy sản (phân lập, định danh, phân loại,…); khảo sát các biến đổi bệnh lý lâm sàng; nghiên cứu về dịch tễ học thủy sản và các biện pháp phòng trị; nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến bệnh thủy sản; thử nghiệm các hóa dược vắcxin trên động vật thủy sản; xây dựng các pháp luật liên quan đến kiểm soát bệnh học thủy sản, kiểm nghiệm các sản phẩm động vật có nguồn gốc từ thủy sản… nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn ngày càng cao của xã hội.

Khoa Thuỷ sản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế bắt đầu đào tạo chuyên ngành Ngư Y (sau này là Bệnh học thuỷ sản) thuộc ngành Nuôi trồng thuỷ sản từ năm 2007 với quy mô đào tạo 50 sinh viên/năm. Sau 10 năm đào tạo với gần 500 kỹ sư ngành Ngư Y với tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng ra trường đạt hơn 90%, chuyên ngành Ngư Y đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong chiến lược đào tạo của khoa Thủy sản và đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Sau nhiều năm tập trung đào tạo, đến nay nguồn nhân lực của bộ môn Bệnh thuỷ sản (Khoa Thuỷ sản) đã có hơn 80% cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao về bệnh học thuỷ sản được đào tạo sau đại học từ các nước phát triển trên thế giới như Anh, Nhật bản, Bỉ, Australia, New Zealand. Hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh thuỷ sản cũng được xây dựng và phát triển, trong đó, phòng thí nghiệm Vi sinh và Bệnh thuỷ sản, đã được Chương trình VLIR-IUC (Vương quốc Bỉ) trang cấp các máy móc, thiết bị nghiên cứu bệnh thuỷ sản hiện đại đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên, học viên cao học và sinh viên ngành Bệnh học thuỷ sản.

Năm 2016, Khoa Thuỷ sản đã được Bộ Giáo dục đào tạo cho phép mở ngành đào tạo Bệnh học thuỷ sản (số 2289/QĐ-BDGĐT ngày 06/07/2016) với chỉ tiêu 50 sinh viên/ năm nhằm đào tạo Kỹ sư Bệnh học thuỷ sản cho các cơ quan quản lý nhà nước như Chi cục Thú y, chi cục Thuỷ sản, các Công ty giống, các công ty thuốc thú y thuỷ sản ... cho cả nước.

Ngành Bệnh học thuỷ sản với chương trình đào tạo hợp lý kết hợp hài hoà giữa kỹ thuật nuôi và quản lý dịch bệnh, cơ hội việc làm phong phú đang trở thành ngành học đầy hứa hẹn cho sinh viên ngành thuỷ sản của trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Phòng thí nghiệm vi sinh và bệnh thủy sản
ptn1 ptnb2
ptnb3 ptnb4
ptnb5 ptnb6

 

Chế phẩm Bokashi trầu
bokashi1 bokashi2
bokashi3 bokashi4

BỘ MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN

Giới thiệu bộ môn Bệnh Thủy sản

  • Viết bởi Super User
  • Chuyên mục: BMNY
  • Được đăng: 07 Tháng 2 2015
  • Lượt xem: 2619

Bộ môn Ngư y là một đơn vị chuyên môn của Khoa Thủy sản, được thành lập theo quyết định số 109/QĐ-ĐHNL ngày 01 tháng 04 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm. Tuy nhiên, vào ngày 1/1/2012 bộ môn Ngư y đã được đổi tên thành bộ môn Bệnh thủy sản để phù hợp với chuyên ngành đào tạo Bệnh học Thủy sản, theo Quyết định 758 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm Huế, đại học Huế. Với đội ngũ cán bộ được đào tạo theo nhiều chuyên ngành khác nhau như: Miễn dịch học; Dược lý học; Vi sinh vật thủy sản, Dịch tễ học; Quản lý sức khỏe ĐVTS; Quản lý chất lượng giống TS; Vệ sinh ATTP; Virus; Vi khuẩn; Nấm và KST... Trong thời gian qua bộ môn Bệnh thủy sản đã tích cực tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ phân tích, xét nghiệm, đặc biệt là hợp tác và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về bệnh động vật thủy sản và thuốc trong nuôi trồng thủy sản. Bộ môn hiện có 12 cán bộ, giảng viên, trong đó có 2 cán bộ kiêm nhiệm (PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – PGĐ Đại học Huế; ThS. Nguyễn Nam Quang – P. Trưởng phòng CTSV). Tất cả CBGV của bộ môn đều có trình độ sau đại học, trong đó có 1PGS, 2 GVC,  2 Tiến sĩ, 4 NCS, 6 Thạc sĩ.

Ảnh 1 và 2: Sinh viên ngành Ngư Y trong giờ thực hành

Cơ cấu nhân sự của bộ môn Bệnh thủy sản

STT Họ và tên Chức vụ/chức danh Học vị Email
1 Trần Quang Khánh Vân Trưởng bộ môn/Giảng viên chính Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Ngọc Phước P. Trưởng khoa/Giảng viên Tiến sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trương Thị Hoa P. Trưởng bộ môn/Giảng viên NCS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Thị Huế Linh Giảng viên    NCS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Anh Tuấn    Giảng viên    NCS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Lê Văn Bảo Duy Giảng viên    NCS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần Nam Hà  Giảng viên  Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  Hồ Thị Tùng  Nghiên cứu viên  Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Đức Quỳnh Anh  Giảng viên Thạc sĩ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10  Phạm Thị Hải Yến  Giảng viên  Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên kiêm nhiệm:

1 Nguyễn Quang Linh

PGĐ ĐHH/PGS

Giảng viên kiêm nhiệm

Tiến sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Nam Quang Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng, nhiệm vụ
- Đào tạo người Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản – Bệnh học thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản – bệnh thủy sản, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến ngành thủy sản.
- Có khả năng nghiên cứu khoa học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.
Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

- Bộ môn đã đạt tập thể lao động xuất sắc qua các năm 2007 - 2008; 2008 - 2009; 2009 – 2010, 2010 – 2011, tập thể lao động tiên tiến các năm từ 2011-2014.
- Hai năm liên tiếp: 2008 – 2009, 2009 – 2010: bộ môn được công đoàn trường đại học Nông Lâm công nhận là tổ công đoàn xuất sắc.
- Năm học 2010 – 2011 bộ môn vinh dự nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

Các học phần do bộ môn quản lý
1. Bệnh do vi sinh vật và địch hại
2. Bệnh học thủy sản
3. Bệnh ký sinh trùng và nấm
4. Bệnh vi khuẩn
5. Bệnh virus
6. Dịch tễ học thủy sản
7. Dược lý học thủy sản
8. Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản
9. Hệ thống nuôi trồng thuỷ sản
10. Khóa luận tốt nghiệp NY
11. Miễn dịch học thủy sản
12. Mô bệnh học
13. Nhập môn bệnh học thủy sản
14. Phương pháp chẩn đoán bệnh động vật thủy sản
15. Quản lý chất lượng giống thuỷ sản
16. Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản
17. Tiếp cận nghề Ngư y
18. Thao tác nghề Ngư y
19. Thực tế nghề Ngư y
20. Vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản
21. Vi sinh vật thủy sản

vl2017

2017

Hình Ảnh Hoạt Động

Quảng Cáo

 

thanglongcompany

 

Lượt Truy Cập

27225

IP của bạn: 54.82.29.141