Năm 2018, Khoa Thủy sản tuyển sinh 3 ngành: Nuôi trồng Thủy sản, Quản lý Thủy sản và Bệnh học Thủy sản với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 350 sinh viên.

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh Đại học năm 2018, xin vui lòng liên hệ Ban tư vấn tuyển sinh khoa TS:

1. TS. Nguyễn Ngọc Phước: 0962.135.574

2. TS. Nguyễn Văn Huy: 0944.099.869

3. TS. Mạc Như Bình: 0905.552.085

4. ThS. Trần Quang Khánh Vân: 0908.397.551

5. ThS. Nguyễn Đức Thành: 0914.616.000

6. ThS. Trương Văn Đàn: 0914.915.597

 Ban Tuyển sinh khoa Thủy sản