Năm 2019, Khoa Thủy sản tuyển sinh 3 ngành: Nuôi trồng Thủy sản, Quản lý Thủy sản và Bệnh học Thủy sản với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 300 sinh viên. Trong đó:

Ngành NTTS: 220 chỉ tiêu (150 chỉ tiêu thi THPT quốc gia và 70 chỉ tiêu xét học bạ)

Ngành Quản lý TS: 40 chỉ tiêu (20 chỉ tiêu thi THPT quốc gia và 20 chỉ tiêu xét học bạ)

Ngành Bệnh học TS: 40 chỉ tiêu (20 chỉ tiêu thi THPT quốc gia và 20 chỉ tiêu xét học bạ)

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh Đại học năm 2019, xin vui lòng liên hệ Ban tư vấn tuyển sinh khoa TS:

1. TS. Nguyễn Văn Huy: 0944.099.869

2. TS. Mạc Như Bình: 0905.552.085

3. ThS. Trần Quang Khánh Vân: 0908.397.551

4. ThS. Nguyễn Đức Thành: 0914.616.000

5. ThS. Trương Văn Đàn: 0914.915.597

6. TS. Nguyễn Anh Tuấn: 088.914.9571

 Ban Tuyển sinh khoa Thủy sản