Sáng ngày 23/10/2015, khoa Thủy sản tiến hành Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2015 – 2016. Hội nghị để toàn thể CBVC phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường, xây dựng khoa ngày một tốt hơn.
Tham dự hội nghị có đại diện nhà trường: PGS.TS. Phùng Thăng Long – Phó hiệu trưởng và ThS. Nguyễn Hữu Hòa – Phó chủ tịch công đoàn trường. Về phía khoa có TS. Lê Văn Dân – Trưởng khoa, TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm – Phó trưởng khoa và toàn thể CBVC khoa Thủy sản.
Năm học 2014-2015, toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC) khoa Thủy sản đã nỗ lực phấn đấu với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, cùng nhau đóng góp trí tuệ và sức lực của mình để triển khai có hiệu quả các hoạt động đã đề ra.
Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới, Khoa Thủy sản tiến hành Hội nghị CBVC nhằm tổng kết hoạt động của CBVC khoa năm 2014-2015 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2015-2016. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa và đặc biệt là sự đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức, khoa Thủy sản đã từng bước phát triển vững chắc xứng đáng là một khoa trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và thực hiện có hiệu quả các chương trình, hoạt động đã đề ra.

Hình 1. Đoàn chủ tịch hội nghị

cbvc2

Hình 2. Tham luận ý kiến tại hội nghị

Tổng số CBVC của khoa tính đến tháng 10/2015 là 39 người. Số lượng cán bộ giảng dạy là 35 người (chiếm 89,7% số lượng CBVC). Số cán bộ, viên chức có trình độ trên đại học là 36 người (chiếm trên 92% tổng số CBVC), trong đó gồm: 1 PGS, 5 giảng viên chính, 6 tiến sỹ, 17 thạc sĩ, 13 NCS và 2 CBVC đang theo học thạc sĩ  ngoài nước và 1 kỹ sư. Năm học 2014-2015 CBGV khoa đã đảm nhận hơn 14.748 giờ quy đổi, bình quân đạt 433.7 giờ/giảng viên. Trong năm học 2014-2015 có 13 học viên của lớp cao học NTTS khóa 19 đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, trong đó có 3 học viên là CBVC của khoa.
Về nghiên cứu khoa học: Năm 2014 khoa có 10 đề tài cấp trường và 13 đề tài NCKH của sinh viên, 5 đề tài cấp cơ sở Đại học Huế, trong đó có 2 đề tài từ nguồn ngân sách nhà nước và 3 đề tài chuyển đổi từ nguồn kinh phí của dự án ACCCU, 1 đề tài Nafosted, 2 đề tài hợp tác với nước ngoài, 1 đề tài ươm tạo từ nguồn kinh phí của dự án ACCCU.
Về lĩnh vực HTQT: trong khuôn khổ của dự án VLIR NETWORK Vietnam, trong năm vừa qua, khoa đã có 1 CBGV tham dự tập huấn nâng cao năng lực tại ĐH Ghent (Bỉ); 3 CBGV làm NCS, 3 CB tham dự tập huấn nâng cao năng lực tại Đại học Cần Thơ; 2 NCS tại ĐH Ghent.
Hội nghị kêu gọi toàn thể quý thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức khoa Thủy sản phát huy tính tự lực, tự cường, tích cực trong các hoạt động tập thể, lao động hăng say và có hiệu quả, đặc biệt chủ động sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phát huy tính năng động của mỗi một bộ môn, mỗi một cán bộ, viên chức, toàn khoa tích cực xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí cao nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học 2015-2016.

TVĐàn