Ngày 10/12/2017, chi bộ khoa Thủy sản đã tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Kiều Thị Huyền - giảng viên bộ môn Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, khoa Thủy sản. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các đảng viên trong chị bộ khoa Thủy sản. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, quần chúng Kiều Thị Huyền đọc lời thề và vinh dự nhận quyết định kết nạp đảng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đây là một hoạt động hết sức thiết thực, giúp cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ khoa Thủy sản trong Nhiệm kỳ 2017 - 2021. 

tphuoc_quuyetdinh

Hình 1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phước - Phó bí thư chi bộ khoa Thủy sản đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới 

traohoa_quyetdinh

Hình 2. Đồng chí Lê Văn Dân - Bí thư chi bộ khoa Thủy sàn và đồng chí Nguyễn Tử Minh - Bí thư chi đoàn CBGV trao quyết định và hoa cho đồng chí Kiều Thị Huyền 

Hà Nam Thắng