THÔNG TIN TÀI TRỢ LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH VÀ 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA THỦY SẢN

STT Họ và tên Đơn vị tài trợ Hình thức tài trợ Số lượng
1 Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long   Tiền mặt 30 triệu
2 Lê Quang Thành Lớp Thủy sản K30 Tiền mặt 5 triệu
3 Nguyễn Viết Cam Lớp Thủy sản K29 Tiền mặt 5 triệu
4 Nguyễn Văn Thuyết Lớp Thủy sản K31 Tiền mặt 5 triệu
5 Nguyễn Cửu Tân Thanh Lớp Thủy sản K31 Tiền mặt 25 triệu
6 Phan Nông Lớp Thủy sản K31 Tiền mặt 5 triệu
7 Ngô Võ Phương Uyên Lớp Thủy sản K31 Tiền mặt 5 triệu
8 Nguyễn Anh Thọ (TS 36) Công ty TNHH Sinh học Thuận Phát Tiền mặt 35 triệu
9 Nguyễn Văn Kiên Lớp Thủy sản K38A Tiền mặt 5 triệu
10 Trần Mạnh Hùng Lớp Thủy sản K33 Tiền mặt 5 triệu
11 Phạm Văn Quang Lớp Thủy sản K36 Tiền mặt 3 triệu
12 Hồ Quang Tường Lớp Thủy sản K36 Tiền mặt 2 triệu
13 Nguyễn Quốc Hưng Lớp Thủy sản K37 Tiền mặt 2 triệu
14 Trương Quang Hòa Khóa 45 Tiền mặt 200 ngàn
15 Lê Văn Thảo Khóa 45 Tiền mặt 200 ngàn
16 Vương Công Hậu Khóa 42 Tiền mặt 500 ngàn
17 Đặng Văn Minh (TS33) Công ty TNHH SXTS Bảo Nguyên Tiền mặt 20 triệu
18 Phạm Tiến Dũng (TS35) Công ty Thuận An Tiền mặt 20 triệu
19 Nguyễn Tấn Đại (TS31) Công ty TNHH Công Nghệ Tam Giang Tiền mặt 10 triệu
20 Nguyễn Phúc Lớp Thủy sản K37 Tiền mặt 2 triệu
21 Trương Quang Cường Lớp Thủy sản K43 Tiền mặt 2 triệu
22 Nguyễn Văn Phiến (TS35) Công ty TNHH SX-TM-XNK TS Minh Quân Tiền mặt 20 triệu
23 Lê Đình Thanh Nhã Lớp Thủy sản K30 Tiền mặt 5 triệu
24 Hồ Thiện Nghĩa Lớp Thủy sản K30 Tiền mặt 5 triệu
25 Lê Ngọc Dĩnh (TS31) Công ty TNHH một thành viên Phú Thành Phát Tiền mặt 15 triệu
26 Đặng Trọng Trợ Lớp Thủy sản K36 Tiền mặt 5 triệu
27 Lê Châu Quốc Phú Lớp Thủy sản K31 Tiền mặt 500 ngàn
28 Trần Đình Hào Lớp Thủy sản K31 Tiền mặt 1 triệu
29 Văn Quốc Bửu Lớp Thủy sản K31 Tiền mặt 1 triệu
30 Đỗ Sĩ Thìn Lớp Thủy sản K33 Tiền mặt 10 triệu
31 Võ Văn Nam và đồng nghiệp Nhóm cựu sinh viên CP Miền Tây Tiền mặt 10 triệu
32 Nguyễn Ngọc Dũng Lớp Thủy sản K33 Tiền mặt 5 triệu
33 Nguyễn Đức Dũng Lớp Ngư Y K42 Tiền mặt 1 triệu
34 Nguyễn Hữu Quyết Lớp Thủy sản K37 Tiền mặt 1 triệu
35 Đoàn Xuân Hảo Lớp Ngư Y K42 Tiền mặt 500 ngàn
36 Võ Thị Thanh Na Lớp Thủy sản K42 Tiền mặt 500 ngàn
37 Vũ Thị Thanh Hương Lớp Thủy sản K43 Tiền mặt 500 ngàn
38 Phan Thị Mỹ Nhường Lớp Thủy sản K43 Tiền mặt 500 ngàn
39 Trần Thị Thanh Thủy Lớp CĐ TS K44 Tiền mặt 500 ngàn
40 Dương Thị Ngọc Hòa Lớp CĐ TS K44 Tiền mặt 500 ngàn
41 Trần Thị Giang Lớp Thủy sản K43 Tiền mặt 500 ngàn
42 Đàm Thị Huệ Lớp Ngư Y K44 Tiền mặt 500 ngàn
43 Trần Thị Lê Lớp Thủy sản K43 Tiền mặt 500 ngàn
44 Trương Thế Sơn Lớp Thủy sản K42 Tiền mặt 500 ngàn
45 Lê Văn Linh Lớp Thủy sản K45 Tiền mặt 500 ngàn
46 Lê Cương Lớp QLNLTS44 Tiền mặt 500 ngàn
47 Trần Thị Thảo Lớp QLNLTS44 Tiền mặt 200 ngàn
48 Thái Thị Hằng Lớp TS45 Tiền mặt 200 ngàn
49 Công ty Toàn Cầu   Tiền mặt 10 triệu
50 Công ty TNHH sản xuất giống thuỷ sản Đại Thắng CP   Tiền mặt  10 triệu
51 Công ty TNHH GUYOMARC'H Việt Nam   Tiền mặt  20 triệu
52 Lớp Thuỷ sản 34   Tiền mặt 31 triệu
53 Tập đoàn BIM   Tiền mặt 30 triệu
54 Công ty Uni-President   Tiền mặt 20 triệu
55 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam   Tiền mặt 15 triệu
56 Lớp NTTS 41 B   Tiền mặt 1 triệu
57 Ngô Sang Nuôi trồng thuỷ sản 43 Tiền mặt 500 ngàn
58 Nguyễn Hữu Thông Học viên Cao học Khoa 18 Tiền mặt 500 ngàn
59 Các cựu sinh viên Bôn, Phước, Dân Lớp TS 40 Tiền mặt 1 triệu
60 Nguyễn Hồng Việt Trung tâm Khuyến Nông Lam Ngư Tiền mặt 200 ngàn
61 Nhóm sinh viên Thế Anh, Thu Vinh, Thu Giang, Khánh Trâm, Văn Hùng, Đức bình, Như Bình, Văn Phương, Viết Thuận Lớp Thuỷ sản 31 Tiền mặt 3.5 triệu
62 Tập thể sinh viên K40 Phú Vang   Tiền mặt 4 triệu
63 Lớp cao học Thuỷ sản 40   Tiền mặt 3 triệu
64 Lớp NTTS 33   Tiền mặt 5 triệu
65 Lớp NTTS 44   Tiền mặt 2 triệu
66 Cao học thuỷ sản 19   Tiền mặt 2 triệu
67 Cựu sinh viên Chiến, Hội, Hân Lớp Thuỷ sản 42 Tiền mặt 1 triệu
68 Cựu sinh viên Thuỷ sản công tác tại CP Quảng Bình   Tiền mặt 6 triệu
69 Cựu sinh viên Lê Văn bảo Duy, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Anh Dũng, Ngô Tiến Dũng, Đặng Ngọc Duy, Trần Vinh Phương, Dương Ngọc Phước, Dương Thị Quy, Trần Quang Toàn, Hà Công Viễn, Nguyễn Trường Lớp Thuỷ sản 38 Tiền mặt 5 triệu
70 Lớp Thuỷ sản 36   Tiền mặt 10 triệu
71 Nguyễn Thanh Hải (Công ty TNHH sinh học Phú Quý) Lớp Thuỷ sản 32 Tiền mặt 5 triệu
72 Sinh viên lớp Thuỷ sản 32   Tiền mặt 5 triệu
73 Nhóm sinh viên lớp Thuỷ sản 28   Tiền mặt 5 triệu
74 Anh Dần và nhóm nhân viên công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam   Tiền mặt 10 triệu
75 Trần Văn Cường Lớp Thuỷ sản 36 Tiền mặt 5 triệu

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ69

 

Công Ty TNHH Sinh Học 

Thuận Phát

thanglong

bim thanhhung

cp

 

thuanan baonguyen up minhquan tamgiang toancau

 

daithang

Công Ty TNHH Một Thành Viên

Phú Thành Phát

guymomarch thuanphat

Xin chân thành cám ơn sự tài trợ của quý công ty, doanh nghiệp và các cá nhân đã tài trợ cho hoạt động Lễ kỷ niệm của Khoa.

KHOA THUỶ SẢN