Họ và tên: Võ Đức Nghĩa

Năm sinh: 1981

Nam/Nữ: Nam

Chức danh nghiên cứu: Giảng Viên

Địa chỉ nhà riêng: 21-Nguyễn Khuyến-Huế

Điện thoại: CQ: 054 3536566

NR: 054 3849116

Mobile:0988451439

Fax: 054 324923

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Thạc sỹ

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Nuôi trồng thủy sản

2011

Đại học

Trường Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thủy sản  2004

Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2004-2005

Cán bộ phụ trách kỹ thuật về NTTS

Công ty C.P. Việt Nam

Khu công nghiệp Trảng Bom-Đồng Nai

2006- Nay

Giảng viên - giảng dạy các môn học bậc đại học:

- Kỹ thuật NTTS đại cương

- Phương pháp khuyến ngư

- Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản

Trường đại học Nông Lâm Huế

102-Phùng Hưng-Huế