Họ và tên: Hồ Thị Tùng

Năm sinh: 02/03/1978 Giới tính:Nữ

Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị cao nhất: 2013

Chức vụ: Tổ phó công đoàn Bộ môn

Địa chỉ: 57 An Dương Vương, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0915949894

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị công tác: Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng – Huế


 

 Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Kỹ sư

Trường ĐH Nông Lâm Huế

Nuôi trồng thuỷ sản

2001

Thạc sỹ

Đại học Nông Lâm Huế

Nuôi trồng thuỷ sản

2013

Tiếng Anh Trình độ B1

 

Tiếng Anh Trình độ B1

2013

 Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

Từ tháng 11/2007 đến 2/2010

B/m Ngư Y, khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Thành viên dự án Bokashi Trầu

Từ tháng 3/2010 đến 4/2012

B/m Ngư Y, khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Nghiên cứu viên

Từ tháng 5/2012 đến nay

B/m Bệnh thủy sản, , khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Nghiên cứu viên

Dạy TH các HP Vi sinh vật đại cương, Bệnh TS, Quản lý chất lượng giống TS