Họ và tên:  Tôn Thất Chất              
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1965                
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế  
Quê quán: Thừa Thiên Huế              
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ              
Năm, nước nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư      
Năm bổ nhiệm: 2014
Đơn vị công tác hiện tại:   Khoa Thủy sản – Đại học Nông Lâm Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 23/30 Hồ Xuân Hương, thành phố Huế  
Điện thoại liên hệ:  CQ:  054.3522535     
NR: 054.3528086     DĐ: 0912432425 - 0963048003  
Fax:                                                                 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
thaychat

Quá trình đào tạo
1. Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thủy sản Nha Trang
Ngành học:    Nuôi trồng thủy sản  
Nước đào tạo: Việt Nam                Năm tốt nghiệp: 1990
Bằng đại học 2: Anh văn                Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản  Năm cấp bằng: 1999
Nơi đào tạo: Đại học Thủy sản Nha Trang và Viện nghiên cứu NTTS I - Bắc Ninh
Tiến sĩ chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ  Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang
Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học tạo cơ sở khoa học cho việc sinh sản nhân tạo tôm Rằn (Penaeus semisulcatus) tại Thừa Thiên Huế.
Chức danh Phó Giáo Sư – Thủy sản: 2014
3. Ngoại ngữ:
- Anh Văn: Mức độ sử dụng: Tốt
- Tiếng Nga: Mức độ sử dụng: (đã học xong môn ngoại ngữ bắt buộc tại ĐH Thủy Sản Nha Trang)
Quá trình công tác
1993-nay: Giảng viên Khoa Thuỷ sản, Đại học Nông Lâm Huế.  Trong quá trình công tác PGS. TS. Tôn Thất Chất đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo bộ môn, Khoa
- Trưởng bộ môn nuôi trồng thủy sản khoa Khoa học vật nuôi (1997 - 2004)
- Phó trưởng khoa thủy sản (2005 - 2010)
- Trưởng bộ môn hải sản khoa Thủy sản (2006 - 2010)